Autorizatii ISCIR

Autorizatii ISCIR

Autorizare / PIF centrale termice Autorizarea functionarii centralelor termice reprezinta ansamblul de activitati de verificare si validare a rezultatelor masuratorilor si incercarilor functionale executate la punerea in functiune initiala a aparatelor sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice ale acestora, in scopul confirmarii indeplinirii conditiilor de functionare in siguranta a aparatelor instalate de d-voastra. Se executa numai de I.S.C.I.R. sau, dupa caz, de personalul de specialitate autorizat si imputernicit de I.S.C.I.R….

Read More